Direktiv om tilbagelevering af kulturgoder, som ulovligt er fjernet fra en medlemsstats område

Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 96/100/EF af 17. februar 1997 om ændring af bilaget til direktiv 93/7/EØF om tilbagelevering af kulturgoder, som ulovligt er fjernet fra en medlemsstats område

Offentliggørelse i EU-Tidende: EF-Tidende L 60 af 1. marts 1997

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation


Andre oplysninger:

Direktivet i EUR-Lex (Kommissionens lovgivningsdatabase)

Kommissionens side om tilbagelevering af kulturgoder

Kommissionen er kommet med et nyt forslag i maj 2013 - se KOM (2013) 0311

Se også Kommissionens rapport fra maj 2013 om gennemførelsen af direktiv 93/7/EØF - KOM (2013) 0310

Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik