Foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter

Rådets Direktiv 97/3/EF af 20. januar 1997 om ændring af direktiv 77/93/EØF om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet

Offentliggørelse i EU-Tidende: EF-Tidende NR. L 027 Af 30.01.1997 S. 0030 - 0034

 

Andre oplysninger:

Direktivet i EUR-Lex (Kommissionens lovgivningsdatabase)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik