Mærkning af og præsentationsmåder for levnedsmidler samt om reklame for sådanne levnedsmidler

Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 97/4/EF af 27. januar 1997 om ændring af direktiv 79/112/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om mærkning af og præsentationsmåder for levnedsmidler samt om reklame for sådanne levnedsmidler

Offentliggørelse i EU-Tidende: EF-Tidende NR. L 043 Af 14.02.1997 S. 0021 - 0024

EU-Oplysningens statusblad: KOM (1991) 0536

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation


Andre oplysninger:

Direktivet i EUR-Lex (Kommissionens lovgivningsdatabase)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik