Begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater

Kommissionens Direktiv 97/10/EF af 26. februar 1997 om tredje tilpasning til den tekniske udvikling af bilag I til Rådets direktiv 76/769/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske)

Offentliggørelse i EU-Tidende: EF-Tidende NR. L 068 Af 08.03.1997 S. 0024 - 0026

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation


Andre oplysninger:

Direktivet i EUR-Lex (Kommissionens lovgivningsdatabase)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik