Direktiv om vurdering af offentlige og private projekters indvirkning på miljøet

Rådets Direktiv 97/11/EF af 3. marts 1997 om ændring af direktiv 85/337/EØF om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 73 af 14. marts 1997, s. 5

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation


Andre oplysninger:

Direktivet i EUR-Lex (Kommissionens lovgivningsdatabase)

Kommissionens side (DG Miljø) om direktivet og Aarhus-konventionen


Læs også Kommissionens rapport fra juli 2009 om anvendelsen og virkningen af direktivet - KOM (2009) 0378

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik