Indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter

Kommissionens Direktiv 97/14/EF af 21. marts 1997 om ændring af bilag III til Rådets direktiv 77/93/EØF om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet

Offentliggørelse i EU-Tidende: EF-Tidende NR. L 087 Af 02.04.1997 S. 0017 - 0018

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation


Andre oplysninger:

Direktivet i EUR-Lex (Kommissionens lovgivningsdatabase)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik