Begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater

Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 97/16/EF af 10. april 1997 om femtende ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater

Offentliggørelse i EU-Tidende: EF-Tidende NR. L 116 Af 06.05.1997 S. 0031 - 0032

EU-Oplysningens statusblad: KOM (1994) 0570

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation


Andre oplysninger:

Direktivet i EUR-Lex (Kommissionens lovgivningsdatabase)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik