Mindstekrav til skibe med farligt eller forurenende gods

Kommissionens direktiv 97/34/EF af 6. juni 1997 om ændring af Rådets direktiv 93/75/EØF om mindstekrav til skibe, som er på vej til eller fra Fællesskabets søhavne med farligt eller forurenende gods

Offentliggørelse i EU-Tidende: EF-Tidende NR. L 158 Af 17.06.1997 S. 0040 - 0040

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation


Andre oplysninger:

Direktivet i EUR-Lex (Kommissionens lovgivningsdatabase)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik