Begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/56/EF af 20. oktober 1997 om sekstende ændring af direktiv 76/769/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater

Offentliggørelse i EU-Tidende: EF-Tidende NR. L 333 Af 04.12.1997 S. 0001 - 0084

EU-Oplysningens statusblad: KOM (2013) 0018

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation


Andre oplysninger:

Direktivet i EUR-Lex (Kommissionens lovgivningsdatabase)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik