Indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om gødning

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/63/EF af 24. november 1997 om ændring af Rådets direktiv 76/116/EØF, 80/876/EØF, 89/284/EØF og 89/530/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om gødning

Offentliggørelse i EU-Tidende: EF-Tidende NR. L 335 Af 06.12.1997 S. 0015 - 0016

EU-Oplysningens statusblad: KOM (1996) 0594

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation


Andre oplysninger:

Direktivet i EUR-Lex (Kommissionens lovgivningsdatabase)

Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik