Begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (lampeolier)

Kommissionens direktiv 97/64/EF af 10. november 1997 om fjerde tilpasning til den tekniske udvikling af bilag I til Rådets direktiv 76/769/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (lampeolier)

Offentliggørelse i EU-Tidende: EF-Tidende NR. L 315 Af 19.11.1997 S. 0013 - 0014

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation


Andre oplysninger:

Direktivet i EUR-Lex (Kommissionens lovgivningsdatabase)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik