Indslæbning i fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter

Kommissionens direktiv 98/1/EF af 8. Januar 1998 om ændring af visse bilag til Rådets direktiv 77/93/EØF om foranstaltninger mod indslæbning i fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning, inden for fællesskabet

Offentliggørelse i EU-Tidende: EF-Tidende nr. L 015 af 21.01.1998 s. 0026 - 0033


Andre oplysninger:

Direktivet i EUR-Lex (Kommissionens lovgivningsdatabase)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik