Udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat end den, hvor beskikkelsen er opnået

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/5/EF af 16. Februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat end den, hvor beskikkelsen er opnået

Offentliggørelse i EU-Tidende: EF-Tidende nr. L 077 af 14.03.1998 s. 0036 - 0043

EU-Oplysningens statusblad: KOM (1994) 0572

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation


Andre oplysninger:

Direktivet i EUR-Lex (Kommissionens lovgivningsdatabase)

Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik