Indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om forbrugerkredit

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/7/EF af 16. Februar 1998 om ændring af direktiv 87/102/EØF, om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om forbrugerkredit

Offentliggørelse i EU-Tidende: EF-Tidende nr. L 101 af 01.04.1998 s. 0017 - 0023

EU-Oplysningens statusblad: KOM (1996) 0079


Andre oplysninger:

Direktivet i EUR-Lex (Kommissionens lovgivningsdatabase)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik