ONP-vilkår for taletelefonitjenesten

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/10/EF af 26. Februar 1998 om ONP-vilkår for taletelefonitjenesten og om udbud af forsyningspligtydelser på teleområdet under konkurrenceforhold

Offentliggørelse i EU-Tidende: EF-Tidende nr. L 101 af 01.04.1998 s. 0024 - 0047

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation

Andre oplysninger:

Direktivet i EUR-Lex (Kommissionens lovgivningsdatabase)

Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik