Bremseapparater for visse kategorier af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil

Kommissionens direktiv 98/12/EF af 27. Januar 1998 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 71/320/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om bremseapparater for visse kategorier af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil

Offentliggørelse i EU-Tidende: EF-Tidende nr. L 081 af 18.03.1998 s. 0001 - 0146


Andre oplysninger:

Direktivet i EUR-Lex (Kommissionens lovgivningsdatabase)

Denne artikel dækker disse emner:
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik