Tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler

Kommissionens toogtyvende direktiv 98/16/EF af 5. Marts 1998 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag ii, iii, vi og vii til Rådets direktiv 76/768/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler

Offentliggørelse i EU-Tidende: EF-Tidende nr. L 077 af 14.03.1998 s. 0044 - 0046

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation 

Andre oplysninger:

Direktivet i EUR-Lex (Kommissionens lovgivningsdatabase)

Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik