Begrænsning af operationen af flyvemaskiner

Rådets direktiv 98/20/EF af 30. Marts 1998 om ændring af direktiv 92/14/EØF om begrænsning af operationen af flyvemaskiner, der henhører under bind 1, del ii, kapitel 2, i bilag 16 til konventionen angående international civil luftfart, anden udgave (1988)

Offentliggørelse i EU-Tidende: EF-Tidende nr. L 107 af 07.04.1998 s. 0004 - 0009

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation


Andre oplysninger:

Direktivet i EUR-Lex (Kommissionens lovgivningsdatabase)

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik