Rammeaftalen vedrørende deltidsarbejde

Rådets direktiv 98/23/EF af 7. April 1998 om udvidelse af direktiv 97/81/EF om rammeaftalen vedrørende deltidsarbejde, der er indgaæt af UNICE, CEEP og EFS, til også at omfatte Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

Offentliggørelse i EU-Tidende: EF-Tidende nr. L 131 af 05.05.1998 s. 0010 - 0010


Andre oplysninger:

Direktivet i EUR-Lex (Kommissionens lovgivningsdatabase)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik