Beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed under arbejdet mod risici i forbindelse med kemiske agenser

Rådets direktiv 98/24/EF af 7. April 1998 om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet mod risici i forbindelse med kemiske agenser (fjortende særdirektiv i henhold til direktiv 89/391/EØF, artikel 16, stk. 1)

Offentliggørelse i EU-Tidende: EF-Tidende nr. L 131 af 05.05.1998 s. 0011 - 0023

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation


Andre oplysninger:

Direktivet i EUR-Lex (Kommissionens lovgivningsdatabase)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik