Indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om maskiner

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/37/EF af 22. Juni 1998 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om maskiner

Offentliggørelse i EU-Tidende: EF-Tidende nr. L 207 af 23.07.1998 s. 0001 - 0046

EU-Oplysningens statusblad: KOM (1996) 0667

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation


Andre oplysninger:

Direktivet i EUR-Lex (Kommissionens lovgivningsdatabase)

Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik