Reklame for tobaksvarer og sponsorering til fordel for disse

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/43/EF af 6. Juli 1998 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om reklame for tobaksvarer og sponsorering til fordel for disse

Offentliggørelse i EU-Tidende: EF-Tidende nr. L 213 af 30.07.1998 s. 0009 - 0012

EU-Oplysningens statusblad: KOM (1989) 0163


Andre oplysninger:

Direktivet i EUR-Lex (Kommissionens lovgivningsdatabase)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik