Direktiv om retlig beskyttelse af bioteknologiske opfindelser

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/44/EF af 6. Juli 1998 om retlig beskyttelse af bioteknologiske opfindelser

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 213 af 30. juli 1998, s. 13

EU-Oplysningens statusblad: KOM (1995) 0661

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation


Andre oplysninger:

Direktivet i EUR-Lex (Kommissionens lovgivningsdatabase)

Kommissionens side (DG Indre Marked) om bioteknologiske opfindelser

Læs også Beretning fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet - Patentrettens udvikling og følger inden for bio- og genteknologi - KOM (2002) 0545

Læs også Beretning fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet - Patentrettens udvikling og følger inden for bio- og genteknologi - KOM (2005) 0312

Denne artikel dækker disse emner:
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik