Mindstekrav til skibe med farligt eller forurenende gods

Rådets direktiv 98/55/EF af 17. Juli 1998 om ændring af direktiv 93/75/EØF om mindstekrav til skibe, som er på vej til eller fra fællesskabets søhavne med farligt eller forurenende gods

Offentliggørelse i EU-Tidende: EF-Tidende nr. L 215 af 01/08/1998 s. 0065 - 0070

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation


Andre oplysninger:

Direktivet i EUR-Lex (Kommissionens lovgivningsdatabase)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik