Fremme af den frie bevægelighed for læger

Kommissionens direktiv 98/63/EF af 3. September 1998 om ændring af Rådets direktiv 93/16/EØF om fremme af den frie bevægelighed for læger, og gensidig anerkendelse af deres eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser

Offentliggørelse i EU-Tidende: EF-Tidende nr. L 253 af 15/09/1998 s. 0024 - 0026

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation


Andre oplysninger:

Direktivet i EUR-Lex (Kommissionens lovgivningsdatabase)

Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik