Bestemmelse af aminosyrer, råfedt og olaquindox i foderstoffer

Kommissionens direktiv 98/64/EF af 3. September 1998 om fastsættelse af fællesskabsanalysemetoder til bestemmelse af aminosyrer, råfedt og olaquindox i foderstoffer og om ændring af direktiv 71/393/EØF

Offentliggørelse i EU-Tidende: EF-Tidende nr. L 257 af 19/09/1998 s. 0014 - 0028


Andre oplysninger:

Direktivet i EUR-Lex (Kommissionens lovgivningsdatabase)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik