Kontrol af indførelse af foderstoffer fra tredjelande

Kommissionens direktiv 98/68/EF af 10. September 1998 om det dokument, der er omhandlet i artikel 9, stk. 1, i Rådets direktiv 95/53/EF, og om regler for kontrol af indførelse af foderstoffer fra tredjelande til fællesskabet

Offentliggørelse i EU-Tidende: EF-Tidende nr. L 261 af 24/09/1998 s. 0032 - 0038


Andre oplysninger:

Direktivet i EUR-Lex (Kommissionens lovgivningsdatabase)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik