Foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af emissioner fra motorkøretøjer

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/69/EF af 13. Oktober 1998 om foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af emissioner fra motorkøretøjer og om ændring af Rådets direktiv 70/220/EØF

Offentliggørelse i EU-Tidende: EF-Tidende nr. L 350 af 28/12/1998 s. 0001 - 0057

EU-Oplysningens statusblad: KOM (1996) 0248


Andre oplysninger:

Direktivet i EUR-Lex (Kommissionens lovgivningsdatabase)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik