Mindstekrav til skibe med farligt eller forurenende gods

Kommissionens direktiv 98/74/EF af 1. Oktober 1998 om ændring af Rådets direktiv 93/75/EØF om mindstekrav til skibe, som er på vej til eller fra fællesskabets søhavne med farligt eller forurenende gods

Offentliggørelse i EU-Tidende: EF-Tidende nr. L 276 af 13/10/1998 s. 0007 - 0008

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation


Andre oplysninger:

Direktivet i EUR-Lex (Kommissionens lovgivningsdatabase)

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik