Handel med foderblandinger

Kommissionens direktiv 98/87/EF af 13. November 1998 om ændring af direktiv 79/373/EØF om handel med foderblandinger

Offentliggørelse i EU-Tidende: EF-Tidende nr. L 318 af 27/11/1998 s. 0043 - 0044

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation


Andre oplysninger:

Direktivet i EUR-Lex (Kommissionens lovgivningsdatabase)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik