Motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil til transport af farligt gods

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/91/EF af 14. December 1998 om motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil til transport af farligt gods ad vej og om ændring af direktiv 70/156/EØF om typegodkendelse af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil

Offentliggørelse i EU-Tidende: EF-Tidende nr. L 011 af 16/01/1999 s. 0025 - 0036

EU-Oplysningens statusblad: KOM (1996) 0555


Andre oplysninger:

Direktivet i EUR-Lex (Kommissionens lovgivningsdatabase)

Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik