Markedsføring i Østrig, Finland og Sverige af gødning, der indeholder cadmium

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/97/EF af 22. December 1998 om ændring af direktiv 76/116/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om gødning, for så vidt angår markedsføring i østrig, finland og sverige af gødning, der indeholder cadmium

Offentliggørelse i EU-Tidende: EF-Tidende nr. L 018 af 23/01/1999 s. 0060 - 0061

EU-Oplysningens statusblad: KOM (1998) 0044


Andre oplysninger:

Direktivet i EUR-Lex (Kommissionens lovgivningsdatabase)

Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik