Veterinærpolitimæssige problemer ved handel med kvæg og svin

Rådets direktiv 98/99/EF af 14. December 1998 om ændring af Rådets direktiv 97/12/EF om ændring og ajourføring af direktiv 64/432/EØF om veterinærpolitimæssige problemer ved handel inden for fællesskabet med kvæg og svin

Offentliggørelse i EU-Tidende: EF-Tidende nr. L 358 af 31/12/1998 s. 0107 - 0108

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation


Andre oplysninger:

Direktivet i EUR-Lex (Kommissionens lovgivningsdatabase)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik