Direktiv om flygtige organiske forbindelser fra organiske opløsningsmidler

Rådets direktiv 1999/13/EF af 11. marts 1999 om begrænsning af emissionen af flygtige organiske forbindelser fra anvendelse af organiske opløsningsmidler i visse aktiviteter og anlæg

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 85 af 29. marts 1999, s. 1

EU-Oplysningens statusblad: KOM (1996) 0538

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation


Andre oplysninger:

Direktivet i EUR-Lex (Kommissionens lovgivningsdatabase)


Kommissionens side (DG Miljø) om VOC-direktivet

Miljøstyrelsens side om flygtige organiske forbindelser (VOC) i produkter til auto-reparationslakering

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik