Direktiv om grænseværdier for svovldioxid, nitrogendioxid og nitrogenoxider, partikler og bly i luften

Rådets direktiv 1999/30/EF af 22. april 1999 om luftkvalitetsgrænseværdier for svovldioxid, nitrogendioxid og nitrogenoxider, partikler og bly i luften.

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 163 af 29. juni 1999, s. 41

EU-Oplysningens statusblad: KOM (1997) 0500

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation


Andre oplysninger:

Direktivet i EUR-Lex (Kommissionens lovgivningsdatabase)

Kommissionens side (DG Miljø) om luftkvalitet

Miljøstyrelsens side om luftforurening

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik