Begrænsning af svovlindholdet i visse flydende brændstoffer

Rådets direktiv 1999/32/EF af 26. april 1999 om begrænsning af svovlindholdet i visse flydende brændstoffer og om ændring af direktiv 93/12/EØF.

Offentliggørelse i EU-Tidende: EF-Tidende NR. L 121 Af 11. maj 1999 S. 0013 - 0018

EU-Oplysningens statusblad: KOM (1997) 0088

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation


Andre oplysninger:

Direktivet i EUR-Lex (Kommissionens lovgivningsdatabase)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik