Skadegørere på planter eller planteprodukter

Kommissionens direktiv 1999/53/EF af 26. maj 1999 om ændring af bilag III til Rådets direktiv 77/93/EØF om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet

Offentliggørelse i EU-Tidende: EF-Tidende NR. L 142 Af 5. juni 1999 S. 0029 - 0029


Andre oplysninger:

Direktivet i EUR-Lex (Kommissionens lovgivningsdatabase)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik