Markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (spiroxamin)

Kommissionens direktiv 1999/73/EF af 19. juli 1999 om indsættelse af et aktivt stof (spiroxamin) i bilag i til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler.

Offentliggørelse i EU-Tidende: EF-Tidende NR. L 206 af 5. august 1999 S. 0016-0018

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation


Andre oplysninger:

Direktivet i EUR-Lex (Kommissionens lovgivningsdatabase)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik