Produktionskapaciteten for frugttræer

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/87/EF af 23. november 1999 om ændring af direktiv 76/625/EØF om statistiske undersøgelser, der skal foretages af medlemsstaterne for at bestemme produktionskapaciteten for plantager med visse arter af frugttræer.

Offentliggørelse i EU-Tidende: EF-Tidende NR. L 16 af 21. januar 2000 S. 72

EU-Oplysningens statusblad: KOM (1999) 0078


Andre oplysninger:

Direktivet i EUR-Lex (Kommissionens lovgivningsdatabase)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik