Luftforurening fra emissioner fra motorkøretøjer

Kommissionens direktiv 1999/102/EF af 15. december 1999 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/220/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om foranstaltninger mod luftforurening forårsaget
af emissioner fra motorkøretøjer.

Offentliggørelse i EU-Tidende: EF-Tidende L 334 af 28. december 1999 s. 43 - 50

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation


Andre oplysninger:

Direktivet i EUR-Lex (Kommissionens lovgivningsdatabase)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik