Direktiv om reklame og præsentation af levnedsmidler

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF af 20. marts 2000 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om mærkning af og præsentationsmåder for levnedsmidler samt om reklame for sådanne levnedsmidler.

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 109 af 6. maj 2000, s. 29

EU-Oplysningens statusblad: KOM (1999) 0113

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation


Andre oplysninger:

Direktivet i EUR-Lex (Kommissionens lovgivningsdatabase)

Kommissionens side (DG Sundhed og forbruger) om mærkning af fødevarer


Fødevarestyrelsens side om mærkning af fødevarer

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik