Handel og omsætning med fodermidler og -blandinger

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/16/EF af 10. april 2000 om ændring af Rådets direktiv 79/373/EØF om handel med foderblandinger og Rådets direktiv 96/25/EF om omsætning af fodermidler

Offentliggørelse i EU-Tidende: EF-Tidende NR. L 105 Af 03/05/2000 S. 0036

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation


Andre oplysninger:

Direktivet i EUR-Lex (Kommissionens lovgivningsdatabase)

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik