Veterinærpolitimæssige problemer ved handel med kvæg og svin

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/20/EF af 16. maj 2000 om ændring af Rådets direktiv 64/432/EØF om veterinærpolitimæssige problemer ved handel inden for Fællesskabet med kvæg og svin

Offentliggørelse i EU-Tidende: EF-Tidende NR. L 163 Af 04/07/2000 S. 35

EU-Oplysningens statusblad: KOM (1999) 0456


Andre oplysninger:

Direktivet i EUR-Lex (Kommissionens lovgivningsdatabase)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik