Plantesundhed: Beskyttede zoner, som er udsat for særlige risici

Kommissionens direktiv 2000/23/EF af 27. april 2000 om ændring af direktiv 92/76/EØF om anerkendelse af beskyttede zoner, som er udsat for særlige plantesundhedsrisici i Fællesskabet.

Offentliggørelse i EU-Tidende: EF-Tidende L 103 af 28/4/2000 s. 72.


Andre oplysninger:

Direktivet i EUR-Lex (Kommissionens lovgivningsdatabase)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik