Kvantitative restriktioner for indførsel i Finland af øl

Rådets direktiv 2000/47/EF af 20. juli 2000 om ændring af direktiv 69/169/ØEF og 92/12/ØEF for så vidt angår midlertidige kvantitative restriktioner for indførsel i Finland af øl

Offentliggørelse i EU-Tidende: EF-Tidende NR. L 197 Af 29/07/2000 S. 73

EU-Oplysningens statusblad: KOM (2000) 0076


Andre oplysninger:

Direktivet i EUR-Lex (Kommissionens lovgivningsdatabase)

Denne artikel dækker disse emner:
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik