Direktiv om udrangerede køretøjer

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/53/EF af 18. september 2000 om udrangerede køretøjer

Offentliggørelse i EU-Tidende: EF-Tidende L nr. 269 s. 34 af 21.10.2000

EU-Oplysningens statusblad: KOM (1997) 0358

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation


Andre oplysninger:

Direktivet i EUR-Lex (Kommissionens lovgivningsdatabase)


Kommissionens (DG Miljø) hjemmeside om direktivet

Miljøstyrelsens side om skrottede biler

Læs også Kommissionens beretning om GENNEMFØRELSEN AF DIREKTIVET FOR PERIODEN 2005-2008 - KOM (2009) 0635

Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik