Maksimalgrænseværdier for pesticidrester

Kommissionens direktiv 2000/57/EF af 22. september 2000 om ændring af bilagene til Rådets direktiv 76/895/EØF og 90/642/EØF om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for pesticidrester på og i frugt og grøntsager og om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for pesticidrester på og i visse produkter af vegetabilsk oprindelse, herunder frugt og grøntsager.

Offentliggørelse i EU-Tidende: EF-Tidende NR. L 244 Af 29/09/2000 S. 0076 - 0077

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation


Andre oplysninger:

Direktivet i EUR-Lex (Kommissionens lovgivningsdatabase)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik