Direktiv om vandpolitiske foranstaltninger

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (Vandrammedirektivet)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 327 af 22. december 2000, s. 1

EU-Oplysningens statusblad: KOM (1997) 0049

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation


Andre oplysninger:

Direktivet i EUR-Lex (Kommissionens lovgivningsdatabase)

Kommissionens side (DG Miljø) om vandrammedirektivet


Naturstyrelsens side om Vandrammedirektivet

Læs også RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET i henhold til artikel 18, stk. 3, i vandrammedirektivet 2000/60/EF om programmer for overvågning af vandtilstanden - KOM (2009) 0156

Læs også Kommissionens rapport fra november 2012 om gennemførslen af direktivet - KOM (2012) 0670

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik