Transport af farligt gods ad vej

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/61/EF af 10. oktober 2000 om ændring af Rådets direktiv 94/55/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om transport af farligt gods ad vej

Offentliggørelse i EU-Tidende: EF-Tidende L 279 s. 40 af 01.11.2000

EU-Oplysningens statusblad: KOM (1999) 0158

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation


Andre oplysninger:

Direktivet i EUR-Lex (Kommissionens lovgivningsdatabase)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik