Kvalitet af benzin og dieselolie

Kommissionens direktiv 2000/71/EF af 7. november 2000 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag I, II, III og IV til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/70/EF i henhold til bestemmelserne i direktivets artikel 10 (EØS-relevant tekst).

Offentliggørelse i EU-Tidende: EF-Tidende NR. L 287 Af 14/11/2000 S. 0046

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation


Andre oplysninger:

Direktivet i EUR-Lex (Kommissionens lovgivningsdatabase)

Kommissionens direktiv 2000/71/EF af 7. november 2000 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag I, II, III og IV til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/70/EF i henhold til bestemmelserne i direktivets artikel 10 (EØS-relevant tekst).

Offentliggørelse i EU-Tidende: EF-Tidende NR. L 287 Af 14/11/2000 S. 0046

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation


Andre oplysninger:

Direktivet i EUR-Lex (Kommissionens lovgivningsdatabase)

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik